یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
گزارشات مردمی طرح تکریم
اطلاعات شخصی
در اینجا اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید
* دستگاه اجرایی مورد سنجش :
* نام و نام خانوادگی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
شرح گزارش(حداکثر 800 کاراکتر) :
نوع گزارش :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :